fi 150/100 terminal pionowy
terminal_pionowy1

Elementy systemu dwuściennego z blachy kwasoodpornej