Piecokominki - kominki z systemem akumulacji ciepła

piec-akumulacyjny-ikona

To wspaniałe połączenie kominka z efektywnością pieca akumulacyjnego osiągamy przez stosowanie najnowszej generacji materiałów akumulacyjnych. Wysokotemperaturowy wkład kominkowy łączymy z ceramicznymi modułami akumulacyjnymi, których bryły akumulują ciepło i promieniują nim przez 8-12 godzin lub wodnymi wymiennikami ciepła ogrzewającymi wodę centralnego ogrzewania lub użytkową.

Ciepło kominka grzewczego oddawane jest za pomocą promieniowania całej powierzchni kominka. Dzięki przejęciu przez masę kumulacyjną nadwyżki ciepła i sukcesywne jej uwalnianie w czasie, nie występuje efekt przegrzania pomieszczenia i zachowany jest wysoki komfort cieplny przez wiele godzin. 

Pomimo zastosowania w budowie kominka tradycyjnych technik zduńskich, pozostaje on lekki i smukły, a nowoczesny kształt bryły kominka daje możliwość jego zabudowy w formie, która zadowoli najbardziej wymagającego użytkownika.

Rodzaje kominków:

- Kominki otwarte (kominki I generacji)

9

Budowane, aby sprawiać przyjemność miłośnikom żywego ognia. Ich największą zaletą jest bliski kontakt z ogniem, zapachem oraz trzaskiem palących się szczap drewna. Budowane są najczęściej z cegieł i płyt szamotowych. Duża dowolność, co do kształtu i rozmiarów oraz wykorzystywanych materiałów wymaga jednak szczególnej uwagi, aby zachować odpowiednie proporcje paleniska. Ważna jest tu wielkość otworu paleniska i jego głębokość w ścisłym powiązaniu z przekrojem komina i jego możliwościami ciągu spalin. Spaliny uchodzą z dużą prędkością i wysoką temperaturą do komina, więc i możliwości odzysku ciepła są niewielkie. Tego typu kominki pełnią głównie funkcje dekoracyjne, gdyż ich sprawność grzewcza jest niewielka.
Otwarty kominek jest może bardzo romantyczny, dostarcza jednak stosunkowo niewiele energii cieplnej.

 

 

- Kominki konwekcyjne z wkładem grzewczym (kominki II generacji)

10

Jest to jak do tej pory najbardziej rozpowszechniony sposób budowy kominków w Polsce. Wytwarza on duże ilości gorącego powietrza, ogrzewając pomieszczenie, w którym stoi. Jego największą zaletą jest uzyskiwanie w bardzo krótkim czasie olbrzymich ilości gorącego powietrza. Ciepło odzyskiwane jest w wyniku przepływu powietrza przez komorę grzewczą kominka. Powietrze z pomieszczenia wpada do komory kominka w jej dolnej części, ogrzewane jest przez korpus paleniska, a następnie wydostaje się przez kratki w obudowie z powrotem do pomieszczenia. Ciepło, zatem rozprzestrzenia się w pokoju na zasadzie mieszania powietrza. Przy okazji można wykorzystać wytworzone ciepło, przesyłając je do innych pomieszczeń w domu za pomocą przewodów wentylacyjnych systemu „DGP”(Dystrybucja Gorącego Powietrza). W tym typie budowy podłącza się wkład kominkowy najczęściej bezpośrednio do komina, jednak dla zwiększenia efektu cieplnego zaleca się stosowanie różnego rodzaju radiatorów. 
Obudowy kominków konwekcyjnych najczęściej wykonane są z materiałów izolacyjnych, takich jak gips lub beton komórkowy z elementami z kamienia naturalnego. Całość obudowy jest w takich przypadkach od środka zaizolowana, a powierzchnia obudowy pozostaje chłodna. Do obudowania kominków konwekcyjnych stosuje się również kafle piecowe, jednakże – mimo ich nagrzewania – stanowią one jedynie element dekoracyjny kominka. Zaletami tego rozwiązania są również: prosty montaż, dostępność materiałów oraz niski koszt wykonania kominka. Kominki konwekcyjne doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach o wysokim zapotrzebowaniu na energię cieplną, w domach o słabej izolacji cieplnej oraz tam, gdzie jest potrzeba szybkiego dogrzania pokoi. Niestety, w nowobudowanych domach o niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną kominki te powodują bardzo szybkie przegrzanie pomieszczeń i dyskomfort w użytkowaniu. Konstrukcja kominka konwekcyjnego sprawia, że cała energia cieplna jest bezpośrednio po wytworzeniu przekazywana wprost do pomieszczenia. Wadą kominków konwekcyjnych jest fakt, że powodują ciągły ruch powietrza we wnętrzach i przemieszczanie się wraz z nim kurzu i alergenów, co powoduje dodatkowo zabrudzenie okolic kratek wylotu gorącego powietrza. Zjawiska te dodatkowo intensyfikuje zastosowanie dystrybutora powietrza z wentylatorem. 
Takie rozwiązanie jest idealne, jeśli na niewielkiej powierzchni wymagana jest duża moc grzewcza uzyskiwana na zasadzie konwekcji, czyli przez szybkie podgrzanie opływającego wkład powietrza.

 

- Kominki grzewcze - kombi (kominki III generacji)

11

Kominki grzewcze w systemie mieszanym łączą kominek konwekcyjny z efektywnością pieca akumulacyjnego. Największą zaletą tego rozwiązania jest wysoka efektywność grzewcza przy zachowaniu prawdziwej wizji ognia kominkowego. Przy budowie kominków grzewczych stosuje się masy akumulacyjne, w różnej postaci i kształtach. Spaliny z paleniska wkładu kominkowego kierowane są do kanałów ceramicznych (system KMS i CMA) lub nasadowych krążków tworzących masę akumulacyjną. Przechowują one energię cieplną na następnych kilka do kilkunastu godzin. Masa akumulacyjna w kominku zajmuje znacznie mniejszą objętość niż szamotowa w piecu kaflowym, spełnia jednak doskonale swoje zadanie ze względu na znacznie większą gęstość. 
Obudowa kominka wykonana jest z materiałów ceramicznych, dobrze przewodzących ciepło, takich jak kafle piecowe, płyty lub cegły szamotowe. Do budowy wykorzystuje się tynki i inne materiały zduńskie przystosowane do wysokich temperatur. W obudowie nie stosuje się kratek wydmuchujących gorące powietrze do pomieszczenia w którym stoi kominek. Ciepło oddawane jest przede wszystkim za pomocą promieniowania całej powierzchni kominka. W związku z przejęciem przez masę kumulacyjną nadwyżki ciepła i sukcesywne jej uwalnianie w czasie, nie występuje efekt przegrzania pomieszczenia i zachowany jest wysoki komfort cieplny przez wiele godzin.

 

- Piece akumulacyjne (III generacji)

12

Jego zaletami są maksymalna efektywność spalania drewna oraz zdolność kumulacji wytworzonej energii cieplnej znacznie większa niż w kominku grzewczym. Piec kumulacyjny zbudowany jest z trzech podstawowych elementów: paleniska, masy akumulacyjnej i obudowy. Wszystkie elementy pozostają w związku z sobą, lecz są niezależne od siebie. Ten sposób budowy sprawia, że nie jesteśmy w zasadzie ograniczeni, co do bryły naszego pieca, dzięki czemu projektanci mogą popuścić wodzy fantazji indywidualizując projekty. Stosuje się paleniska szamotowe lub żeliwno - szamotowe, które zapewniają optymalne i całkowite spalanie drewna, uzyskując wysoką temperaturę na wyjściu spalin. Dzięki temu jest możliwe nagrzanie kilkuset kilogramowej masy kumulacyjnej, którą tworzą kanały wykonane z cegieł i płyt szamotowych lub gotowych modułów ceramicznych o wysokiej gęstości (KMS lub CMA). Wielkość masy akumulacyjnej powiązana jest z rozmiarem paleniska i dobierana według prawideł rzemiosła zduńskiego, przyjmuje się, że na 1 kg suchego drewna przypada ok. 60 - 80 kg masy akumulacyjnej. Skuteczność masy w odzyskiwaniu ciepła, pokazuje spadek temperatury spalin z 800÷1000 ºC, na wyjściu z paleniska, do 140÷180 ºC przy wejściu do komina. Wewnątrz pieca znajduje się zamknięte powietrze, które przenosi ciepło z masy na obudowę. Obudowy wykonane są z materiałów ceramicznych dobrze przewodzących ciepło, takich jak kafle piecowe lub odlewane płyty akumulacyjne. W piecach paleniska mają drzwi wogóle pozbawione wizji ognia lub posiadają taką szybę, która umożliwia jedynie obserwację tego, co dzieje się wewnątrz. Szyby są mniejszych rozmiarów niż w kominkach, aby zminimalizować emisję ciepła i zakumulować go. Piec akumulacyjny ma doskonałą charakterystykę cieplną. Pomimo wytworzenia dużych ilości ciepła z jednego załadunku drewna, oddaje je w sposób ciągły przez następne kilkanaście do dwudziestu kilku godzin. Dzięki temu nie musimy stale podkładać do paleniska, by mieć ciepło, a także nie jesteśmy narażeni na duże wahania temperatur w pomieszczeniu.

 

- Piece konwekcyjne (III generacji)

13

Powietrze z pomieszczenia opływa wkład grzewczy i metalowy radiator i wraca do pomieszczenia poprzez kanały i kratki wentylacyjne. Moc grzewcza jest odczuwalna szybko i bezpośrednio. Piec konwekcyjny wytwarza duże moce grzewcze w krótkim czasie. Komora grzewcza, podobnie jak metalowe radiatory, przez które prowadzone są gazy opałowe w celu "schłodzenia", stoją swobodnie we wnętrzu pieca. Chłodniejsze powietrze z pomieszczenia wpływa u dołu pieca i ogrzewa się o powierzchnie grzewcze. Tak ogrzane powietrze wydostaje się do pomieszczeń przez kanały i kratki wentylacyjne. Piec konwekcyjny oddaje ciepło już po kilku minutach od rozpalenia, szybciej się jednak schładza.

 

- Piece typu hypokausta (III generacji)

W piecu, w czasach rzymskich, zwanym hypokaustą ciepło promieniuje z dużych powierzchni ścian. Niewątpliwą zaletą hypokausty jest to, że daje ona bardzo duże możliwości zabudowy. Piec tego typu jest to jedna duża lub system połączonych komór cieplnych znajdujących się w pomieszczeniach przyległych lub na wyższych kondygnacjach. Piece tego typu są piecami akumulacyjnymi o mocno rozbudowanej powierzchni ścian obudowy tworzących komory grzewcze pieca. Komora grzewcza pieca pozostaje zamknięta (nie posiada kratek wywiewnych), a powietrze krąży kanałami powietrznym wewnątrz pieca. Do budowy hypokausty stosuje się paleniska piecowe o dużej mocy. Dla uzyskania dużej ilości ciepła stosuje się masę akumulacyjną lub radiatory. Komora hypokausty wykonana jest z materiałów ceramicznych dobrze przewodzących ciepło, jak kafle, płyty szamotowe lub akumulacyjne.

 

- Piece kombi (III generacji)

14

Piec typu kombi stanowi kombinację pieców konwekcyjnych i akumulacyjnych. Obok ciepła zakumulowanego w kanałach ceramicznych wykorzystuje się do konwekcji gorące powietrze pochodzące z żeliwnego lub stalowego korpusu paleniska podczas spalania. Często stosuje się tu zamykane kratki nawiewowe, gdyż po wygaśnięciu ognia w palenisku przepływające przez komorę grzewczą powietrze wychładzałoby niepotrzebnie masę kumulacyjną pieca. Taki system mieszany stosuje się często, gdy pomieszczenie opalane jest nieregularnie i zachodzi potrzeba szybkiego dogrzania pomieszczenia lub zastosowania ograniczonej dystrybucji powietrza i dobierany jest odpowiednio do potrzeb i życzeń klienta. Wszystkie systemy pieców kaflowych można oczywiście wyposażyć w palenisko z dużą szybą, która zapewnia widok na ogień.

 

Tradycyjne piece kaflowe

Piece budowane metodą tradycyjną mają paleniska murowane z cegieł i płyt szamotowych, do których może zmieścić się nawet ponad 20 kilogramów drewna do skumulowania tak wielkiej ilości energii buduje się odpowiednio duże i ciężkie kanały ceramiczne, których masa przekracza niejednokrotnie 1000 kilogramów. Wielkość pieca dobiera się indywidualnie do zapotrzebowania cieplnego pomieszczenia i nawyków użytkownika. Technika ta, ze względu na swą specyfikę, niesie jednak ograniczenia, co do bryły pieca, która jest ściśle związana z jego wewnętrzną budową. Powierzchnię pieca tworzą zazwyczaj glazurowane kafle, stąd nazwa piec kaflowy. Dziś jest oferowany jako konstrukcja z wkładem grzewczym zaopatrzonym w oszklone drzwiczki. Taki piec po rozgrzaniu potrafi być ciepły przez dwa dni. 

Piece III generacji to zatem właściwie powrót do tradycyjnego pieca kaflowego wybudowanego jednak z zastosowaniem nowej generacji materiałów i systemów techniki grzewczej.

 

Systemy ogrzewania domu

Obecnie możliwe jest ogrzewanie całego domu oraz ciepłej wody użytkowej za pomocą pieca lub pieco - kominka III generacji jako podstawowego źródła energii cieplnej. Wykorzystuje się do tego celu wysokotemperaturowe wkłady grzewcze z zastosowaniem wodnego wymiennika ciepła. Woda w tym wypadku stanowi akumulator ciepła. Zaletą są niskie koszty eksploatacji. Należy jednak pamiętać, że przy zastosowaniu drewna jako źródła ciepła nasz system centralnego ogrzewania musi być uzupełniony o zbiornik buforowy. Bufor ma też tę zaletę, że może połączyć inne źródła energii, jak solar, piec gazowy czy piec olejowy. Dzięki niemu nie musimy regularnie palić w piecu czy kominku, a ciepło będzie zawsze dostępne. Tylko w takim przypadku ogrzewanie domu drewnem będzie naprawdę komfortowe i piec lub pieco - kominek będzie podstawowym źródłem grzewczym.