Systemy Dystrybucji Gorącego Powietrza

dgp icoŚredniej mocy kominek jest zwykle w stanie dostarczyć nam więcej ciepła, niż potrzebujemy do ogrzania pomieszczenia, w którym się znajduje. Stąd też dobrym pomysłem może być dostarczenie części ogrzanego przez kominek powietrza do innych pomieszczeń w budynku.

Instalacja rozprowadzająca gorące powietrze z kominka po budynku nazywana jest powszechnie Systemem Dystrybucji Gorącego Powietrza (DGP). W najprostrzym przypadku taka instalacja może polegać na doprowadzeniu gorącego powietrza do pomieszczenia bezpośrednio za kominkiem. Wtedy zupełnie wystarczające może być wykonanie otworu w ścianie między zabudową kominka a pomieszczeniem, do którego chcemy doprowadzić ciepłe powietrze. Bardziej zaawansowane systemy DGP mogą rozprowadzać gorące powietrze po całym budynku. Przy niewielkich poziomych odległościach od kominka gorące powietrze przechodzi samoczynnie (grawitacyjnie). Przy dłuższych odcinkach konieczne jest wymuszenie obiegu powietrza przez zastosowanie specjalnej turbiny przeznaczonej do pracy w wysokich temperaturach. Sprawnie działający system DGP pozwala nam znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania budynku. Jeśli dodatkowo do zabudowy kominka doprowadzimy zewnętrzne powietrze, to nasz system DGP będzie pełnił również funkcję wentylacji nawiewnej. Jest to bardzo istotne przy obecnie projektowanych budynkach, gdzie projektanci często zapominają o potrzebie zapewnienia dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń mieszkalnych. System DGP może nam dostarczyć świeże powietrze, które jest od razu ogrzane. Nie musimy wtedy w zimie otwierać okien i wychładzać budynku.